Plotka
Zostaw te
Wszystkie plany nieważne
Zobacz jak
Zmienia się świat
Mówią że
Nie jesteśmy już razem
Plotka to
Dla wielu tlen
Są sprawy
O których Ty wiesz
I tylko ja
Są ludzie
Dla których to wciąż
Nie tak
Cały wieczór
Z całych sił
Jakbyś przeczuł
Szukam
Szukam
Na naszym niebie
Nie odkrytych dróg
Zostaw te
Wszystkie plany szalone
Których sens
Oceni czas
Wiejmy gdzieś
Gdzieś na pola zielone
Z dala od
Nadętych miast