Bílej, bílej chrám,
tam někde v dáli svou lásku mám.

Bílej, bílej chrám,
tam někde v dáli svou lásku mám.

Navždy, navždy sám.Navždy, navždy sám 
pod bilým chrámem usínám, 
pod bílým chrámem usínám.

Lásky, lásky chrám,
komu jej stavím, komu jej dám?

Lásky, lásky chrám,
komu jej stavím, komu jej dám?

Navždy, navždy sám.Navždy, navždy sám
pod bílým chrámem usínám,
pod bílým chrámem usínám.

Navždy, navždy sám.Navždy, navždy sám
pod bílým chrámem usínám,
pod bílým chrámem usínám.

Mizí láska, mizí
do krajů jiných, do krajů cizích.

Mizí láska, mizí
do krajů jiných, do krajů cizích.

Navždy, navždy sám.Navždy, navždy sám
pod bilým chrámem usínám,
pod bilým chrámem usínám.

Zbylo mi jen kvítí
- zbylo mi jen kvítí-
a bílej chrám, 
- a bílej chrám-
co v dáli svítí.
- co v dáli svítí-

Zbylo mi jen kvítí
- zbylo mi jen kvítí-
a bílej chrám, 
- a bílej chrám-
co v dáli svítí.
- co v dáli svítí-

Navždy, navždy sám.Navždy, navždy sám
pod bílým chrámem usínám,
pod bílým chrámem usínám.