Tekina METARU SAIFĀ Like a loop sore ga Roots
RAIMU kowasu SUTAIRU KAOSU makiokosu ze Mosh
Tekina METARU SAIFĀ Break a rule sore mo Role
RAIFU moyasu TAIMU kawasu watashi-tachi no Mosh

Hayari-sutari kidori miburi teburi kamashi
Hokori akashi sagashi BATOri sakebi
Kidoku Through na TAIMURAIN kizetsu suru na PANCHIRAIN
Put it Put it All on the line
  
Wanna Be
Want Some Beat
  
Tekina METARU SAIFĀ Like a loop sore ga Roots
RAIMU kowasu SUTAIRU KAOSU makiokosu ze Mosh
Tekina METARU SAIFĀ Break a rule sore mo Role
RAIFU moyasu TAIMU kawasu watashi-tachi no Mosh
  
Kotoba takumi kazari agari sagari fukashi
Hitori futari odori noroshi agari
Sawagu Doof Wack Wack Swag Doxx WAKU WAKU
Whatcha cha Whatcha cha macallit
  
Wanna Be
Want Some Beat
    
Hayari sutari kidori hokori akashi sagashi BATOri hadashi
Kotoba takumi kazari hitori futari odori noroshi hikeshi
RIARU FEIKU katari sabita kusari maboroshi
  
Hayari sutari kidori hokori akashi BATOri hadashi
Kotoba takumi kazari hitori futari noroshi hikeshi
RIARU FEIKU katari sabita kusari maboroshi
Tekina METARU SAIFĀ