Super abonati
samo tarikati
lÅ­skavi magnati
Ooo...

Super abonati
samo tarikati
lÅ­skavi magnati
Ooo...

Ale-leÄ­... pak...
Ale-leÄ­... pak...
Ale-leÄ­... pak...
Ale-leÄ­... pak...

Vsichki sa na Sen Trope
drugi na Maldivite
v DubaÄ­ pÅ­k tretite!
Akh, le-le-le...

Vsichki sa na Sen Trope
drugi na Maldivite
v DubaÄ­ pÅ­k tretite!
Akh, le-le-le...

Ale-leÄ­... pak...
Ale-leÄ­... pak...
Ale-leÄ­... pak.
. Ale-leÄ­... pak...