Eto ti brat milion, eto ti
Tsyal kamion...
Eto ti brat milion, eto ti
Tsyal kamion...

Rezhesh, rezhesh kuklite...
Rezhesh, rezhesh bulkite... Evala be brat mi, evala,
evala na taz zhena...
Evala be brat mi, evala,
evala na taz kola...

Eto i tsyal maybah, nali ti
obeshtah...
Eto i tsyal maybah, nali ti
obeshtah...

Rezhesh, rezhesh kuklite...
Rezhesh, rezhesh bulkite... Evala be brat mi, evala,
evala na taz zhena...
Evala be brat mi, evala,
evala na taz kola...

Evala be brat mi, evala,
evala na taz zhena...
Evala be brat mi, evala,
evala na taz kola...