Obljubljena je de�ela
 1000 je gora in jezera
 polna vode in lobanje
 ka�ejo izraz davnih kraljev

 Na kolena vsi brez izjeme!
 �e odmeva krik bole�ine
 kot da ni dovolj muk trpljenja
 �ile se odpro = krvavenja

 Vem da je Canaan vedno bil in bo z rodom tu ostal
 Tudi ti si ga do�ivel in mu dele� sebe dal