Wołaj na cały głos:
ŁOOOOOOOOOO!

Błędny rycerz nie zabłądzi,
Tam gdzie jest, świeci słońce.
Chodźmy tam, gdzie śpiewa wiatr,
Tutaj ciągle nie ma nas.
Serce się wyrywa stąd,
Moja walka, moja broń.
Ocalały twe wnętrzności,
to przebicie do wieczności.

Wołaj na cały głos:
ŁOOOOOOOOOO!

Nie przestawaj tu za długo,
Piekło zawsze wieje nudą,
Tutaj mieszka Stary Wąż,
w głosowaniu wybrał zło.
Katakumby dają znak,
tu jest życie, tam jest świat.
My jesteśmy tam i tu,
Słona sól na twój ból.

Wołaj na cały głos:
ŁOOOOOOOOOO!

Miałem zginąć dawno już,
miałem milczeć i umierać,
zastrzeliłem raz na zawsze
prezydenta i premiera.
Nieśmiertelny piękny Duch,
niewidzialna piękna armia,
my jesteśmy tam i tu
my jesteśmy końcem świata.

Wołaj na cały głos:
ŁOOOOOOOOOO!