I z twarzą na północ
zrobiłem 3 kroki
i z twarzą na wschód
zrobiłem 17 kroków
i z twarzą na północ
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na wschód
zrobiłem 6 kroków
i z twarzą na południe
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na wschód
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na południe
zrobiłem 6 kroków
i z twarzą na zachód
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na południe
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na zachód
zrobiłem 6 kroków
i z twarzą na północ
zrobiłem 7 kroków
i z twarzą na zachód
zrobiłem 17 kroków
i z twarzą na północ
zrobiłem 3 kroki
i z twarzą na wschód
zrobiłem 1 krok
Skończyłem
Rozpoczynaj