Prý, že není moc fér
Když chceš zůstat svůj
A třeba svým zjevem přeskočíš dav
Jen utíkej dál
Neposlouchej
to, co ti druzí povídaj
Je to věc tvá
Je to jen život tvůj

Proto, zůstaňme sví, zůstaňme sví
Jsme se chvíli jen, jenom půjčení,
Hlavně zůstaňme sví
Dál touhou spoutaní
Kdo má se rád, ještě neprohrál

Svět točí se dál
A my všichni v něm
Už od doby co svět světem stál
A klidně vem čert
Co bylo dřív 
Nás přece všechny zajímá
Co bude dál
Jsme zde jen jedenkrát

Proto, zůstaňme sví, zůstaňme sví
Jsme se chvíli jen, jenom půjčení,
Hlavně zůstaňme sví
Dál touhou spoutaní
Kdo má se rád, ještě neprohrál

Každej, každej má vlastní já
Běž dál a dobře poslouchej 
co povídá

zůstaňme sví, zůstaňme sví
Jsme se chvíli jen, jenom půjčení,

Proto, zůstaňme sví, zůstaňme sví
Jsme se chvíli jen, jenom půjčení,
Hlavně zůstaňme sví
Dál touhou spoutaní
Kdo má se rád, ještě neprohrál