Emi 4x 
  
  Emi         G   D      Emi
1. Když prázdnotou jdeš sama a čekáš na lásku
    C      D    Emi
  teď cesta je ti známá já dám ti otázku
  
2. Ty víš proč život lidí je plný krásných snů
  proč se někdo stydí za prožití svých dnů
  
3. Já vím že doba dlouhá s ní velké čekání
  však spojuje nás touha a sladké líbáni
  
     C      D    G      Emi
R: Vždyť láska je jak dítě tak křehká bázlivá
  teď někdo zastaví tě ty řekneš že jsi má
  nač bát se dlouhých týdnů já věřím slibům tvým
    C       D    Emi
  snad jednou řeknem synu láska je království
  
4. Před vaším domem stojím a nevím co teď dál
  a měsíce se bojím tvůj pohled vždycky hřál
  
5. Ty otevíráš okno já volám lásko má
  objímám tvé všechno si moje jediná
  
R: Vždyť láska je jak dítě...
  
R: Vždyť láska je jak dítě...
  snad jednou řeknem synu láska je království.