1. Až přijde zítra a dneční dny se rozplynou
  tak hledat další přístav se lodě rozplujou
  jen vítr v plachtách a ptáci co v nich spí ti
  pošeptají cestou tvou kdo o tvých očích sní. 
  
*: Má lásko stůj při mě blíž
  vždyť nést svou touhu je kříž. 
  
2. Až přijde ráno a z noci černé zbyde stín
  já do taneční země dám se, věř, že nemám s kým
  kde jsou tvý oči, velký sny a hořkej pláč
  já v cizí zemi cizích lidí ptám se co jsem zač. 
  
*: Má lásko stůj při mě blíž
  vždyť nést svou touhu je kříž. 

R: Tvá láska nesmí spát
  ať svítí když se tělo znavené 
  nikdy ani kvůli nám neprobudí
  pád z výšky umí brát tvůj dech
  a já jen mohl tajně chtít
  a sám sobě si lhát že neodletí. 
  
3. Až přijde soumrak a na tvé tváře padne stín
  já při posledním tanci vůbec nic už nezměním
  bezmocná víra když utápí se v tmách je
  lehké říci sbohem a těžší zůstat sám.