1. Už není tvůj
  Už lásce tvé se brání
  Už vůbec neříká
  Že má tě rád
  
2. V zádech tě mrazí
  Když s ní dovnitř vchází
  A známí říkají
  Tak tuhle má si brát
  
3. Místo ohně dým
  V duši stín
  A v srdci mráz
  Teď z toho máš
  
R: Jedno srdce spálený
  Jedno srdce prázdný
  Navěky je vzdálený
  To co bylo krásný
  
4. A tam kde tys měla být
  Tam teď ona je s ním
  Ten co měl tě rád
  Už nechce tě, nechce tě mít