1. Mrazivé dny, ty já poznám podle rtů
  které máš rozpraskané, vím to ze tvých polibků.
  Vím, že jsi krásná, to tuším ze svých snů
  kdybych viděl aspoň, to všem lidem závidím. 
  
2. Ty máš ji rád, to tuším ze tvých řečí o ní
  a že jsi slepý, myslím nevadí.
  - Mám ji rád, nechci žít sám.
  
3. Bezradnost vidím, bojíš se o pohádku
  to však není báje, vaše láska ta je
  tak věčně živá.
  - Mám ji rád, nechci žít sám. 
  
R: Já se rád procházím po zarosené trávě
  a někdy uslyším ten posměvačný smích.
  Úú... chtěl bych vidět nebe
  Úú... chtěl bych vidět tebe
  Úú... chtěl bych vidět ruce
  Úú... chtěl bych vidět slunce
  co pálí a září. 
  
4. Myšlenky mám někdy na paničku smrt
  co z života mám když touhu já mám vidět
  je to jak zeď která se nedá obejít
  rozbít nejde ničím takže musím zpátky odejít.
  
5. Vítr mě šlehá do tváře zmrzlý sníh
  a moje kroky ve sněhu se ztrácejí pojď se mnou dál,
  nenech mě takhle venku stát
  a nelekej se, ty brýle nejsou proti slunci 
  
R: Já se rád...
  Jsem tak sám a nechci takhle smutně žít
  já, já, já jen s tebou chtěl bych snít.