1. Na co se mně ptáš,
  když jdeš ke mně blíž,
  že už nevím o nás dvou,
  lásku předstíráš,
  ty to dobře víš,
  ztrácíš se mi náhodou,
  náhodou, náhodou
  
  Recitativ:
  Všechno jsem to snášel, zkoušelas mě dál
  teď záda vidím, kdo by poslouchal

R: Nechoď víckrát zpátky chci být sám
  přemlouvání sliby odmítám - odmítám
  
2. Věčně zapíráš,
  dokud ještě spíš,
  lepší bude abych šel,
  šaty odkládáš,
  šípem namíříš 
  šíp ten s láskou odletěl
  
  Recitativ:
  
R: Nechoď víckrát zpátky...