G    A        D
1. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna,
  někdo si běhá jen tak po lese jiný zas chodí zvolna.
  My však neznáme rozkoš oddychu a sportujeme v houfu,
  nikde nejmenší známky po břichu my propadli jsme golfu.
  
  D
R: René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  G
  René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  D
  René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  G
  René, já a Rudolf chodíváme na golf.
  
2. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy,
  někdo to pomyšlení nesnese a tak jde válet sudy.
  Věřte, že nás už vůbec nevábí ve tvářích dívek důlky,
  můžou mít vlasy jako hedvábí nám stačí řádné hůlky.
  
R: René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  René, já a Rudolf chodíváme na golf,
  René, já a Rudolf chodíváme na golf.