1. Kam se ztrácíš
  Zas další láhev vína otvírám
  utápím svůj pláč
  za okny města bloudí svatozář
  budu sám tak sám 
  
  Recitativ:
  Chci s tebou žít óóó lásko žít napořád
  V představách mých jseš vílou bláznů
  kde každej má svůj hřích pod lampou
  z hvězd na křídlech ptáků poslouchám tvůj smích. 
  
  Stavíš hrad óóó mezi nás
  nechci to vzdát. 
  
R: Kam se ztrácíš lásko má
  mně se stýská když jdu spát
  proč mi odcházíváš ptám se tisíckrát 
  
2. Kam se ztrácíš lásko má
  temnou nocí spoutaná
  že to bolí víš a stejně zmizíš
  v tmách zmízíš v tmách. 
  
  Vítězství bral bych jako lék jenž vrací sílu bezmocným
  vzdávat se svýmu trápení je zlý. 
  
R: Kam se ztrácíš lásko má...