1. Ke rtům se choulí Tvá zpověď co hříchy zná
  Ke rtům se choulí jak rosa na řasách
  Ke rtům se choulí ta slova co Ti vadí
  Ke rtům se choulí jak ďábel co Ti radí jak dál 
  
2. Teď se snáší jak déšť beznaděj dlouhých cest
  Už jsi na rozcestí a nevíš kam slunce svítí
  Útěk svůj z prázdných dnů promítáš si ze snů
  Tahle cesta je Tvá a nevíš kam slunce svítí 
  
3. Ke rtům se choulí jak anděl co hříchy zná
  Ke rtům se choulí jak dáma posedlá
  Ke rtům se choulí ta slova co Ti vadí
  Ke rtům se choulí jak ďábel co Ti radí jak dál