G
1. On přijel v hezkým fáru,
  G
  přisednul ke mně v báru
  G             C
  a zeptal se mě: co chci pít?
  Řek jsem mu: nemám žízeň,
  nestojím o tvou přízeň
  a k tobě domů nechci jít.

  B
*: Asi seš ňákej divnej,
  C
  řekl mi dívčím hlasem,
  to jsem a teď už padej,
  s klukama nemám zájem.

  G       D
R: Blázen, blázen, už jsem asi blázen,
  C          G
  že chci jenom holky mít,
  G        F
  bez ženských mne rázem život sklátí,
  C           G
  bez chlapů bych svedl žít.

R: Blázen, blázen, už jsem asi blázen, ...

2. Máš hezký oči děvče,
  jen skromný přání ještě,
  na šálek kávy s tebou jít.
  Řekla: máš smůlu asi,
  máš sice dlouhý vlasy,
  jenže já chlapa nechci mít.

*: Já už jsem obsazená,
  támhle jde moje Zdena,
  jen jí chci zůstat věrná
  a kávu už jsem měla.

R: Blázen, blázen, už jsem asi blázen, ...