hey hey hey momma
hey momma
i-i-i-i'm gonna put
out the garbage
i, yeah, i'm gonna put
out the garbage

trash
trash
some trash
trash
some trash

i-i-i-i'm gonna put
out the garbage

i- - - - i'm gonna put
out the garbage

trash trash trash trash

i'm gonna put out the
gar - bage, man
i'm gonna put out the
gar - bage, man!
man trash oh!

i'm gonna put out the garbage

ooh aah aah ah!
ooh aah aah ah!

i'm gonna put out the
gar - bage, man!
said i-i-i-i'm gonna
put out the gar -
bage, man!
trash trash trash trash