Sami sobie pozakładamy więzy
I każdej swojej myśli powiemy PRECZ!
Tak byśmy nigdy nie pozapominali
Że wolność to dla nas zbyt TRUDNA rzecz

Skłóceni ze światem, że świat nam nie pomoże
Tak bardzo niebezpieczni o włąsną dbamy skórę
Gdzie główną rolę w krajobrazie grają noże
Wśród sieci ślepych ulic i ślepych podwórek