Możemy co wieczór zaprzeczać człowieczeństwu
I możemy dobijać siebie sami
Możemy popełniać najgorsze przestępstwa
Związane z naszymi myślami
Widziałem ruiny pancernych samochodów
Zniszczonych przez najzwyklejszy w świecie gniew
Ty może nazwiesz to buntem bez powodu
Ale dla mnie jest w tym jakiś sens