Jag önskar att du var
här tätt inntill mig
alldeles... inntill mig
håller jag din hand
så kan du förstå mig
som jag tror du gjorde då
i en lycklig stund
för du for din väg
vad jag saknar dig

Men jag vill gå, gå, gå fram till dig
Var än du är
vill jag va där
och jag vill vandra om det så blir
att jag ska gå
till tidens slut
till tidens slut

Där i en solnedgång
över mörkblå vågor
Brinner himlen röd som guld
stilla ensamhet
lugnar mina frågor
över himlavälvets rymd
vintergatans ljus
ledar mig sen till
stjärnan som är du

Men jag vill gå, gå, gå fram till dig
Hvar enn du är
vill jag va där
och jag vill vandra om det så blir
att jag ska gå
till tidens slut...

För jag vill gå, gå, gå fram till dig
Hvar enn du är
vill jag va där
och jag vill vandra om det så blir
att jag ska gå
till tidens slut

Ja, jag vill gå, gå, gå fram till dig
Hvar enn du är
vill jag va där
och jag vill vandra om det så blir
att jag ska gå
till tidens slut
till tidens slut

[English translation]

I wish you were
Just next to me
Right next to me
I’m holding your hand
So can you understand me
Like I think you did then
In a happy moment
Before you went your way
How I miss you

But I want to go, go, go to you
Wherever you are
I want to be there
And I will walk even if it turns out
That I will go
To the end of time
To the end of time

There in a sunset
Over the dark blue waves
The sky burns red as gold
Quiet solitude
Calms my questions
Over the heavens space
The light of the Milkyway
Leads me then to
The star that is you

But I want to go, go, go to you
Wherever you are
I want to be there
And I will walk even if it turns out
That I will go
To the end of time
To the end of time