Jag älskar Dig så högt Maria,
ja, bara för Ditt vackra, ljuva namn.
Ja, många sköna flickor har det namnet,
jag därför drunknat har i mången famn.

Ibland så är Du blond Maria.
Rätt ofta är Du mörk, ibland brunett,
Ja, man får riktigt ligga i och fria
och sköta korten på det bästa sätt.

Ja, svärmor efter svärmor har jag skaffat,
där har det inte varit någon brist.
Polisen har mig många gånger haffat
och skyllt mig för att vara bigamist.

Jag älskar Dig så högt Maria,
ja, bara för Ditt vackra, ljuva namn.
Ja, många sköna flickor har det namnet,
jag därför drunknat har i mången famn.

Ibland så är Du blond Maria.
Rätt ofta är Du mörk, ibland brunett,
Ja, man får riktigt ligga i och fria
och sköta korten på det bästa sätt.

En psykolog sa till mig häromdagen:
Försök nu att bli kär i en Sophie!
Nu kämpar jag så jag får ont i magen
för att ifrån Mariorna bli fri.

Jag älskar Dig så högt Maria,
ja, bara för Ditt vackra, ljuva namn.
Ja, många sköna flickor har det namnet,
jag därför drunknat har i mången famn.

I love you deeply, dear Maria.
I like to say your lovely name aloud.
So many girls are also called Maria,
we have to share our passion with a crowd.

Sometimes you are a blonde Maria.
But often you are brown or else brunette.
Sometimes I get confused with which Maria
has willingly been trapped inside my net.

The mothers of the maidens called Maria,
have called their future son-in-law a curse.
They even set police on me, Maria,
accusing me of bigamy and worse.

I love you deeply, dear Maria.
I like to say your lovely name aloud.
So many girls are also called Maria,
we have to share our passion with a crowd.

Sometimes you are a blonde Maria.
But often you are brown or else brunette.
Sometimes I get confused with which Maria
has willingly been trapped inside my net

A psy-cho-an-al-yst once said, severely,
“You have a bad addiction to this name.
It´s time you changed to girls who love you dearly
called Lulu, Froufrou, Ann or even Mame!”

I love you deeply, dear Maria.
I like to say your lovely name aloud.
So many girls are also called Maria,
we have to share our passion with a crowd.