Do shiúlfainn féin i gcónái leat, Eibhlín a Rúin
Do shiúlfainn féin i gcónái leat, síos go Tír Amhlaidh leat
Mar shúil go mbéinn i gcleamhnas, Eibhlín a Rúin

An dtiocfaidh no'n bhfanfaidh tú, Eibhlín a Rúin?
Tiocfaidh mé, 's ní fhanfaidh mé, Tiocfaidh mé, 's ní fhanfaidh mé
Tiocfaidh mé, 's ní fhanfaidh mé, 's éalóidh mé a stóir

Céad míle fáílte rómhat, Eibhlín a Rúin
Céad míle fáílte rómhat, fáílte 'gus fiche rómhat
Naoi gcéad míle fáílte rómhat, Eibhlín a Rúin