Rozwaliło mi piekarnik, rozwaliło 
coś zrobiła ty rozwalająca siło 
jak jest zbudowany świat 
stał piekarnik tyle lat 
z piekarnikiem teraz bez 
nie powstrzymam się od łez 

Rozwaliło mi piekarnik w moim domu 
choć nic złego nie uczyniłbym nikomu 
nikt nie mówił o mnie źle 
nikt nie denerwował się 
komu jestem winien co 
że spotkało mnie to zło 

Komu jestem winien co 
że spotkało mnie to zło