Gdy do murów klajstrem świeżym 
przylepiać zaczną obwieszczenia, 
gdy do ludności, do żołnierzy
na alarm czarny druk uderzy 
i byle drab, i byle szczeniak
w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 
że trzeba iść i z armat walić, 
mordować, grabić, truć i palić 
gdy zaczną na tysiączną modłę 
ojczyznę szarpać deklinacją 
i łudzić kolorowym godłem, 
i judzić historyczną racją 
o piędzi, chwale i rubieży
o ojcach, dziadach i sztandarach 
o bohaterach i ofiarach
o bohaterach i ofiarach
Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin 
pobłogosławić twój karabin, 
bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 
że za ojczyznę bić się trzeba
Kiedy rozścierwi się, rozchami 
wrzask liter z pierwszych stron dzienników
a stado dzikich bab kwiatami 
obrzucać zacznie żołnierzyków
O przyjacielu nieuczony
mój bliźni z tej czy innej ziemi
wiedz, że na trwogę biją w dzwony 
króle z panami brzuchatemi
Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 
gdy ci wołają "broń na ramię"
że im gdzieś nafta z ziemi sikła 
i obrodziła dolarami
że coś im w bankach nie sztymuje, 
że gdzieś zwęszyli kasy pełne 
lub upatrzyły tłuste szuje 
cło jakieś grubsze na bawełnę
Rżnij karabinem w bruk ulicy
Twoja jest krew, a ich jest nafta 
I od stolicy do stolicy 
Zawołaj, broniąc swej krwawicy 
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"

O przyjacielu nieuczony
mój bliźni z tej czy innej ziemi
wiedz, że na trwogę biją w dzwony 
króle z panami brzuchatemi
Wiedz, że to bujda, granda zwykła, 
gdy ci wołają "broń na ramię"
że im gdzieś nafta z ziemi sikła 
i obrodziła dolarami
że coś im w bankach nie sztymuje, 
że gdzieś zwęszyli kasy pełne 
lub upatrzyły tłuste szuje 
cło jakieś grubsze na bawełnę
Rżnij karabinem w bruk ulicy
Twoja jest krew, a ich jest nafta 
I od stolicy do stolicy 
Zawołaj, broniąc swej krwawicy
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"
"Bujać to my, panowie szlachta!"