Inion daoire

Ni mise doras dod mhuintir

Lasta an saol

Glasta gan bhaol

Da mbrisfeadh drom an tsleibhe

No fiu amhain da ndo thadh

Dearg an chre

A inion daoire

Ni mise doras dod mhuintir

Lasta an saol

Glasta gan bhaol

Lasta an saol

Glasta gan bhaol

	 Correct these lyrics