Ľudia sú schopní všetkého
Prinútiť spievať nemého
Bežať za krvným obehom
A nepozdraviť známeho

Ľudia sú schopní všetkého
Urobiť čierne z bieleho
Veriť filmovým príbehom
A priotráviť sa liehom

Ľudia sú schopní všetkého
Ľudia sú schopní všetkého
Ľudia sú schopní všetkého
Všetkého

Ľudia sú schopní všetkého
Podvádzať milú, milého
Preskočiť zákon s rozbehom
A ohovárať mŕtveho

Ľudia sú schopní všetkého
Dokážu vyzuť bosého
Nespoznať dobré od zlého
A skryť sa pred zimou pod snehom

Ľudia sú schopní všetkého
Ľudia sú schopní všetkého
Ľudia sú schopní všetkého
Všetkého