Večer píše svoj závet, sviečka dohára
Noc zakráda sa, klope na dno pohára
Večer píše svoj závet, už len kúsok dňa
Chvíľa, keď chcem ťa a viem, že ty chceš mňa

Keď smútiš, smútim viac
Keď ľúbiš, ľúbim viac
Keď blúdiš, cestu ukážem ti rád
Keď smútim, smútiš viac
Keď ľúbim, ľúbiš viac
Keď blúdim, prosím ťa aj po stokrát

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
V sebe to máme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
Dnes neprehráme

Noc už píše svoj závet, cítim, ako spíš
Pošepkám ti len pár slov, ktoré pochopíš
Noc už píše svoj závet, už len kúsok dňa
Chvíľa, keď chcem ťa a viem, že ty chceš mňa

Keď smútiš, smútim viac
Keď ľúbiš, ľúbim viac
Keď blúdiš, cestu ukážem ti rád
Keď smútim, smútiš viac
Keď ľúbim, ľúbiš viac
Keď blúdim, prosím ťa aj po stokrát

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
V sebe to máme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
Dnes neprehráme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
V sebe to máme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
Dnes neprehráme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
V sebe to máme

Skúšaj to so mnou
Skúšaj to so mnou
Dúfaj v to so mnou
Dnes neprehráme