To jsem já to jsem já haló dětátko
to jsem já to jsem já zvedni sluchátko
to jsem já to jsem já tady na drátě,
 to jsem já, zvedni to už proklatě...