Veselé vánoční hody noty
  D    G D  A7 D D      G D A7 D
1. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy,
  D        A      D      A
[: o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo,
  D A7 D 
  děťátko. :]

2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem,
[: Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, 
  děťátko. :]

3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, 
[: položila do jesliček, zavinula do plenčiček, 
  děťátko. :]

4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali 
[: chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, 
  děťátko. :]

5. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky.
[: Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš,
  děťátko. :]

6. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové: 
[: Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali,
  děťátko. :]