Widziałem ciała dzieci
Spalone
Rozdarte ciała kobiet
Widziałem
Krew na ostrzach noży
Krew na ostrzach noży
Widziałem jak płonął ostatni most

Krew
Dlaczego tyle krwi
Ból
Dlaczego tyle bólu
Strach
Dlaczego tyle strachu
Nienawiść
Boję się nienawiści

Boję się

Widziałem jak biją leżącego
Jak zabijają ludzi w biały dzień
Widziałem jak syn zabijał matkę
Widziałem hordy spragnionych krwi hien
Widziałem jak otaczają słabych
Jak do gardła skaczą starcom
Jak zabijają w imię Boga
W imię Boga