Pod tým naším okénečkem
bývá velký mráz.
A v tej našej studánečke
není vody zas.

Vezmem si já sekérečku,
prerubem tu studánečku
a v tej našej studánečke
bude vody zas.

Pod tým naším okénečkem
z bílej růže květ.
Pověz že mi, moja milá,
co ťa mrzí svět.

A mňa ten svět nic nemrzí,
a mňa ten svět nic nemrzí,
jen mňa moje srdce bolí,
plakala bych hned.

Pod tým naším okénečkem
bílá lilija.
Pověz že mi, moja milá,
kdo k vám chodívá.

A k nám nikdo nechodívá,
a k nám nikdo nechodívá,
lebo sa ňa každý bojí,
že som chudobná.