Sou Pastýři

Psí vojáci

Sou pastýři
co na jehlách vedou
svý ovce

Pak noži sdíraj
černý rouno ovcí
sou pastýři
co u ohňů jedi
černý maso ovcí

Ráno dál vedou
zbylé ovce
na jehlách
vedou stáda

Někteří z nich
nemohou spát
má je můra

Některé z nich
tlačí ožehlé maso
černé maso
zabitých ovcí

Mrtvé maso
zvířat