C          Ami  F          Ami G7
Chodili spolu z velké lásky a sedmnáct jim bylo let
 C          Ami  F         Ami
a do té lásky bez nadsázky se vešel celý širý svět.
 F       Dmi    Emi  F        G7
Ten svět v nich ale viděl pásky a jak by mohl nevidět.
 C          Ami  F          Ami G
Vždyť horovali pro texasky a sedmnáct jim bylo let.

A v jedné zvláště slabé chvíli, za noci silných úkladů,
ti dva se spolu oženili, bez požehnání úřadů.
Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád.
Odpusťte dívce provinilé, jestli vám o to bude stát.
 
Ať vám to je či není milé, měla ho ráda, měl ji rád.
A bylo by moc pošetilé, pro život hledat jízdní řád.

Tak jeden mladík s jednou slečnou, se spolu sešli na trati.
Kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se neztratí,
kéž na trati se neztratí.