D   A     D
R: Loučím se s tmou,
   G   Hmi  A
  už vím lásko má, už vím,
  G    A      Hmi  G
  zbloudil jsem, dám na tvůj půvab svůj hřích
    D      A  D
  a ty mi odpustíš, co já jen vím.
  
    D   A     D
1. Byla krásná jak v louce květ,
    G    Hmi A
  byla šťastná, já chtěl a hned,
    Hmi   A      D    G
  byla hloupá, já k ránu se pomodlit chtěl,
      D   A   D
  pan Bůh mlčel, já sklízel, co sel.
  
2. Kdesi za duší je kout,
  tam se vznáší snad přání těl,
  cosi stoupá jak hlad, byl jsem slaboch a šel
  a teď sklízím, co v touze jsem sel.

R: +
  a ty mi odpustíš, co já jen vím.