Urgichtenbuch vypovídá o tom kdy, kde, kdo a jak
Někdy hlad a někdy bída, co takhle kříž naopak

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 

Čarodějné návyky, vymítit vždy třeba jest 
Za hříšné praktiky odměnou buď trest 

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium

Hleďme Anka, mladá Anka, z těchto praktik podezřelá 
Útrpnému právu musí poskytnouti svého těla
Jen tak budiž očištěna od plamenů pekelných 

Dejte k tomu do těch spisů, na mučidlech doznala 
Kterak svoji černou duši sama ďáblu upsala 
Ctihodných tak znojemských poté chtěla uhranout 

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium 

Magia sive sortilegium, Magia sive sortilegium