Na konečné stanici svět, čekám už léta 
Čekám, až přijede vlak a přistaví vůz 
Nastoupím do první třídy cestu kolem světa 
Jak Ikaros nastavím křídla paprskům snů 
    
Proletím nízko nad krajinou 
Nad zelenou trávou pokosenou 
Perletí vlasy ozdobenou, rozcuchanou 
Proletím okolo prastarých měst 
Okolo domů a kamenných cest 
Jimiž se tuláci ve svitu hvězd nechají vést. 
    
Za okny střídá se země důvěrně známá 
S místy, o kterých jen v knihách mohla jsem číst 
Myslím i na ty, co nemohou být tu teď s náma 
Na ty, jež vítr odnes do jiných míst 
    
Proletím nízko nad krajinou 
Nad zelenou trávou pokosenou 
Perletí vlasy ozdobenou, rozcuchanou 
Tou naší zemí požehnanou 
projdu se pokorně po kolenou 
Chmury a stesky mě nedoženou 
Tak nashledanou 
    
Proletím nízko nad krajinou 
Nad zelenou trávou pokosenou 
Perletí vlasy ozdobenou, rozcuchanou 
Tou naší zemí požehnanou 
projdu se pokorně po kolenou 
Chmury a stesky mě nedoženou 
Tak nashledanou