G   D  G    D   A  D
1. Byla svatá Dorota, byla svatá Dorota
  C     G    C     G D G
  pobožného života, pobožného života.

2. [: A ta svatá Dorota, :][: měla věnec ze zlata. :]

3. [: Měla věnec z leluje, :][: od panenky Marie. :]

4. [: Zamiloval si ju král, :][: za Dorotou listy psal. :]

5. [: Chceš-li, Dorko, moja být, :][: má tě svět co paní ctít. :]

6. [: A já už mám jiného, :][: Krista pána samého. :]

7. [: Král se na to rozhněval, :][: do vězení Dorku dal. :]

8. [: Do vězení Dorku dal :][: a na vojnu odjechal. :]

9. [: Sedm let tam bojoval :][: a na osmý přijechal. :]
10. [: Dorota vyvedená, :][: před krále postavená. :]
11.=6.
12.=7.
13. [: Král se na to rozhněval :][: a pec strašně topit dal. :]
14. [: Čím se déle smažila, :][: tím víc krásy nabyla. :]