Kiedy zamykam oczy 
śni mi się taki sen 
młodzi junacy zdychają 
przy pracy 
a węże przy kawie 
szepczą o sprawie 
przy stole stary 
liczący talary 
mówił mi tak: 
kiedy zamykam oczy 
śni mi się taki sen; 
milczący stróże 
pilnują kałuże 
a ludzie na wozach 
jadą w powrozach 
słońce i kwiaty 
to tylko plakaty 
które mówiły mi tak: 
pewnej nocy tak się 
stanie, świat rozpęknie się 
smród zostanie, 
pewnej nocy tak się stanie, 
sztuka zdechnie smród zostanie...