Leje, leje deszcz, 
Wieje, wieje wiatr, 
A ja sterczę tu, 
Czekam rad nierad 
Na ra... na ra... 
Rendez-vous. 

Kapie mi na nos, 
Dmucha mi pod płaszcz, 
Ciągle nie ma Cię. 
Czy Ty serce masz? 
Do dia... Do dia... 
Diabłów stu! 

Ja też spóźniłem się, 
Przyznaję, wiem. 
Lecz nigdy nie był to 
Tak podły dzień. 
A psik! Uhm - 
Już grypę mam! 
Drżę jak li... jak li... 
Listek bzu. 

Leje, leje deszcz, 
Wieje, wieje wiatr, 
Idzie ktoś- to Ty! 
Kamień z serca spadł! 
Już cie... już cie... 
Ciepłej mi.
Już cie... już cie... 
Ciepłej mi.
Już cie... już cie... 
Ciepłej mi.