Gdy kiedyś znów zawołam Cię, 
Zawołam Cię z daleka - 
Odpowie mi gasnący dzień, 
Że dawno już nie czekasz. 

Gdy w oczach Twych ogniki gwiazd 
Znów będę chciał zobaczyć - 
Przypomni mi przelotny wiatr, 
Że inny już w nie patrzy ... 

Gdy któryś list zatrzymam, by 
Nie wysłać go na próżno - 
O wszystkim znów zapomnisz i 
Powrócisz ... lecz za późno ... /bis