Jest taki dzień... 
Bardzo ciepły, choć grudniowy. 
Dzień, zwykły dzień, 
W którym gasną wszelkie spory. 

Jest taki dzień, 
W którym radość wita wszystkich, 
Dzień, który już 
Każdy z nas zna od kołyski. 

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia; 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia: 
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom, 
Tchnienie wiatru - płatkom śniegu. 

Jest taki dzień - 
Tylko jeden raz do roku. 
Dzień, zwykły dzień, 
Który liczy się od zmroku. 

Jest taki dzień, 
Gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień, piękny dzień - 
Dziś nam rok go składa w darze. 

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia; 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia, 
A gdy wszyscy usną wreszcie, 
Noc igliwia zapach niesie.